Welkom bij Tormek

Op basis van je locatie raden we de volgende taalinstellingen aan:

Je bent vrij om dit op elk moment te wijzigen

Tormek

Privacybeleid en Cookies

Zo gaat Tormek om met uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke privacy is voor ons van groot belang. Wij streven er dan ook naar uw persoonlijke gegevens op verantwoorde wijze te beschermen. Dit beleid beschrijft de gegevens die wij over u verzamelen, de reden waarom en de wijze waarop wij met die gegevens omgaan. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het genoemde doel en worden niet gedeeld met derden buiten Tormek, noch met het moederbedrijf Lagercrantz Group, noch met leveranciers die wij inzetten om onze overeenkomst met u te na te komen.

Het beleid van Tormek voldoet aan de verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De nieuwe verordening vervangt de Wbp (wet bescherming persoonsgegevens).

Account-registratie

Wanneer u een machine aanmeldt op www.tormek.com, registreren wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam, land, machinemodel, plaats van aankoop, wat u doorgaans slijpt, hoe u voor het eerst met Tormek in contact kwam en de voornaamste reden waarom u een Tormek hebt aangeschaft (professioneel, hobby, etc.). De gegevens worden verzameld om u bij het toekomstige gebruik van uw Tormek-producten een optimale service te kunnen verlenen.

Aanmelding voor nieuwsbrief

Als u ervoor kiest zich voor onze nieuwsbrief aan te melden, registreren wij hiertoe uw naam en e-mailadres. Ook dient u uw voorkeurstaal aan te geven.

Hoe wij gebruikmaken van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat toestemming vraagt om op uw toestel te worden geplaatst. Zodra u toestemming verleent, wordt het bestand geïnstalleerd. Er bestaan sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden op uw toestel opgeslagen totdat u de browser sluit. Permanente cookies worden voorzien van een vervaldatum en op uw harde schijf geplaatst tot de vervaldatum of totdat u ze verwijdert.

We maken gebruik van traffic log-cookies om te bepalen welke pagina's er worden bezocht. Dit helpt ons om gegevens te analyseren over het verkeer op onze website en om onze website te verbeteren en af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van statistische analyses. Een cookie verleent op geen enkele wijze toegang tot uw computer of tot enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u besluit met ons te delen. Tormek gebruikt ook cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, door bijvoorbeeld te onthouden welke taal u voor de website hebt ingesteld of door uw inlognaam en wachtwoord te onthouden.

Het kan gaan om zogeheten First-Party-Cookies (eigen cookies) of Third-Party-Cookies (cookies van derden). First-Party-Cookies zijn cookies die door Tormek op de website worden geplaatst. Third-Party-Cookies zijn cookies die door een andere partij op de website worden geplaatst, zoals een partij die een cookie levert voor website-analyse.

Kan ik 'nee' zeggen tegen cookies?

Als u niet wilt toestaan dat er cookies op uw toestel worden opgeslagen, kunt u ze in uw browserinstellingen doorgaans volledig of gedeeltelijk uitschakelen. Bij sommige browsers kunt u ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren, om alleen First-Party-Cookies te accepteren, of om alle cookies te wissen zodra u uw browser sluit. U kunt ook eerder in de browserinstellingen opgeslagen cookies wissen.

Houd er rekening mee dat als u kiest voor het wissen of blokkeren van cookies, u onze website mogelijk niet ten volle kunt benutten.

Google Analytics

Google Analytics is een digitale analysetool die met behulp van cookies de bezoeken aan onze website en het zoekgedrag meet. Met behulp van Google Analytics kunnen wij analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe we de inhoud van onze website kunnen verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. Over gebruikers verzamelde gegevens worden nooit gebruikt om individuele gebruikers te volgen die tormek.com hebben bezocht.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Alle gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de dienstverlening van Tormek, om onze afspraken na te komen en om onze service te verbeteren. Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de administratie en voor het afleveren van aankopen; d.w.z. om onze afspraken met u na te komen. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken als u ons benadert met vragen, opmerkingen of klachten. Wij kunnen u dan de klantenservice verlenen waarop u volgens de overeenkomst die u met ons bent aangegaan recht hebt.

Hoe lang houden wij uw gegevens in onze bestanden?

Gegevens over u blijven zolang bewaard als noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen en voor de toepassingen waarvoor de gegevens werden opgeslagen. Ook bewaren wij bepaalde persoonsgegevens voor andere redenen dan het nakomen van onze overeenkomst met u; bijvoorbeeld om te voldoen aan de wetgeving inzake boekhouding en jaarverslagen. In dergelijke gevallen bepalen de wettelijke vereisten hoe lang wij uw gegevens moeten bewaren.

Als u een machine bij ons hebt aangemeld en daarmee een account hebt aangemaakt, worden uw gegevens bewaard zolang uw account actief is. Als u wilt, kunt u uw account en gegevens op elk moment wissen onder 'My Tormek'.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden via de duidelijke links aanwezig in elke e-mail. U kunt zich later ook weer aanmelden als u dat wenst.

Als u verdere vragen over het beheer van persoonsgegevens hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. Zie gegevens verderop.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Als u ons uw persoonsgegevens verschaft, moet u zich daar altijd veilig bij kunnen voelen. Tormek heeft dan ook de noodzakelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en verwijdering.

Wijzigingen in dit beleid

Tormek behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Als wij wijzigingen in dit beleid aanbrengen, wordt de herzieningsdatum onderdaan de pagina aangepast. Na die datum is het gewijzigde beleid van toepassing op u en op uw persoonsgegevens. Bezoek deze pagina regelmatig om te zien of er wijzigingen in het beleid zijn doorgevoerd. Als u onze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn doorgevoerd, houdt dit in dat u de wijzigingen accepteert.

Contact opnemen met Tormek

U kunt op elk moment contact met ons opnemen, om u ervan te verzekeren dat uw persoonsgegevens correct zijn of om uw toestemming in te trekken. Tormek zal persoonsgegevens die onvolledig, onjuist of verouderd zijn op uw verzoek corrigeren, aanvullen of wissen.

U kunt ons schrijven via info@tormek.se. Type als onderwerp 'Persoonsgegevens'.
U kunt ook een brief per post sturen naar:

Tormek AB
Torphyttevägen 40
711 34 Lindesberg
ZWEDEN

Laatste aanpassing: 23-05-2018