Välkommen till Tormek

Baserat på var du befinner dig föreslår vi följande språk

Du kan ändra detta när som helst

Tormek

Knivslipning

Slipa din kniv till ett hållbart och rakbladsvasst resultat

Snabb, enkel och precis slipning

Tormeks knivjiggar ger dig möjligheten att återställa knivbladet till dess ursprungliga och optimala eggvinkel. Du slipar och bryner inte bara den yttersta delen av bladet som endast ger en tillfällig skärpa – istället skapar du en jämn och hållbar slipfas över hela knivbladet.

ETT HÅLLBART RESULTAT

När du slipar och bryner med Tormeks knivjiggar har du full kontroll och får en jämn slipfas för hela knivens blad. Eftersom du återställer kniven till samma eggvinkel avverkar du inte onödigt med stål, vilket gör slipningen mycket effektiv. Du sliter minimalt på dina knivar och får fördelen att alltid jobba med riktigt vassa knivar, slipade till den optimala eggvinkeln.

Om du är van vid att skärpa upp kniven utan att lämna platsen, kan du använda skärpstål mellan slipningarna på Tormeksystemet. Lägg dock på minnet att eggvinkeln oavsiktligt kommer öka efter varje gång. Efter några skärpningar på skärpstål når du en punkt då du behöver återställa och slipa eggen till dess rätta eggvinkel igen.

Knivslipning

Mattias och Sébastien från Tormek går igenom slipning av tre olika knivar; en vanliga kökskniv, en filékniv och en flåkniv med rundad form. Till detta används KJ-45 Centrerande knivjigg och KJ-140 Bred centrerande knivjigg (har uppdaterats sedan videon gjordes).

Avancerad knivslipning

Vill du ta din knivslipning till nästa nivå? Då är det här avsnittet av Tormeks slipskola om avancerad knivslipning för dig! Wolfgang och Sébastien diskuterar de många olika aspekter av knivslipning som ofta debatteras och diskuteras i slipforum, mellan hantverkare och yrkesverksamma slipare världen över. De går på djupet om bland annat komplexiteten kring exakta eggvinklar, hur man slipar knivar med vissa speciella former och material, vikten av bryning och dess funktion, och lite grundläggande knivvård.

Från vass till slö, till vass igen

  1. En vass egg.
  2. Eggen är sliten och slö.
  3. Efter bryning med brynstenar eller skärpning med skärpstål är eggen vass igen men med en större eggvinkel.

4. Efter ytterligare användning är eggen åter slö.
5. Efter flera bryningar är eggen åter vass men med en allt större eggvinkel.
6. Eggen är nu slipad till sin ursprungliga form och eggvinkel.

Skonsam mot stålet

Slipskivan roterar med låga varvtal och eggen kyls kontinuerligt med våtslipning. Det innebär att det inte finns risk att stålet upphettas och skadas. Eftersom du endast avverkar minimalt med stål får dina värdefulla knivar en lång livslängd.

Överlägsen skärpa

Jiggen vilar mot maskinens universalstöd vilket ger dig full kontroll över eggvinkeln. Den råegg som uppstår vid slipningen bryns enkelt bort på Tormeks läderbrynskiva, där eggen poleras rakbladsvass. Resultatet blir en oslagbar skärpa som håller längre.

Vinklar för knivslipning – Knivtillverkarnas rekommendationer

Den rekommenderade eggvinkeln för din kniv står i regel på knivens förpackning. Om du inte hittar den där kan du ofta hitta den på knivtillverkarens hemsida. För att underlätta ytterligare har vi skapat en lista där du kan se rekommenderade eggvinklar från några av de mest kända knivtillverkarna.

-> Ladda ned dokumentet med knivtillverkarnas rekommenderade eggvinklar. Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Eggvinklar för olika typer av knivar

Den ideala eggvinkeln för en kniv beror på vad det är för typ av kniv och vad du ska använda den till. En kniv för köttstyckning ska t.ex. ha en större eggvinkel än en du skär grönsaker med. En liten eggvinkel (25°) ger en lättskärande egg men den är också känsligare. En större eggvinkel (40°) ger en starkare och mer hållbar egg. Här nedan kan du se förslag på eggvinklar för slipning av olika typer av knivar.

Du kan ställa in vinkeln med hjälp av WM-200 Vinkelmätare. För knivar med liten slipfas, så som köksknivar, är det enklast att ställa in eggvinkeln mot knivbladet. Du halverar sedan siffran för att repetera den ursprungliga eggvinkeln. Kika på produktsidan för vinkelmätaren för att se hur den fungerar.

Slöjdknivar

Tormek slipvinkel täljknivar

Filéknivar och grönsaksknivar

Tormek slipvinkel filekniv och grönsakskniv

Knivar för slaktare, kockar och kök

Tormek slipvinkel slaktkniv och kökskniv

Jakt- och sportknivar

Tormek slipvinkel jaktkniv och sportkniv

Slipa långa knivar och köttyxor

Ibland räcker ditt ordinarie universalstöd inte till, antingen i längden eller på höjden. Men med US-430 Förlängt universalstöd får du möjligheten att slipa både längre och högre verktyg, så som långa knivar, köttyxor och machetes. Det har liksom våra andra universalstöd en finjustering med skala för precisionsinställning av eggvinkel.