Välkommen till Tormek

Baserat på var du befinner dig föreslår vi följande språk

Du kan ändra detta när som helst

Tormek

Slipning med diamantslipskivor

- i Tormeks våtslipsystem

Konstant form och plan slipfas

Vi är glada att kunna erbjuda våra användare diamantslipskivor i tre utföranden; grov (360 korn), fin (600 korn) och extra fin (1 200 korn). Diamant är världens hårdaste material och arbetar optimalt tillsammans med våra maskiners låga varvtal. Med Tormeks diamantslipskivor kan du slipa alla typer av material, inklusive stål, HSS, keramer och hårdmetall.

  • Slipar alla material.
  • Håller konstant diameter och form vilket ger enkel jigginställning och gör att du kan slipa en plan slipfas på sidan av slipskivan med MB-102 Multifäste.
  • Använd ett lågt sliptryck - låt diamanterna göra jobbet.
  • Använd mindre vatten när du slipar med diamantslipskiva jämfört med när du slipar med slipsten.
  • Använd alltid ACC-150 Rostskyddskoncentrat för att motverka rost vid våtslipning.
  • Sänk vattenlådan när du slipat färdigt. Låt diamantslipskivan rinna av och torka.
  • Diamant är världens hårdaste material - dubbelt så hårt som CBN - och är därför idealiskt för verktygsslipning vid låga varvtal.
  • CBN används ofta vid slipning med höga varvtal, eftersom diamanten skulle brytas ned av den höga temperaturen.
  • Tack vare det låga varvtalet på Tormeks våtslipsystem uppstår inga temperaturer som är skadliga för diamant, och diamantslipskivor kan med fördel användas för slipning av alla material.
  • Se till dina egna behov innan du bestämmer dig för vilken slipskiva du ska välja.
Tormek Diamond wheels

DÄRFÖR ÄLSKAR VI DIAMANT

I den här videon får vi träffa vår vd Håkan, som var ansvarig för att ta fram våra diamantslipskivor. Han förklarar varför Tormek valde diamant framför andra slipmedel och besvarar vanliga frågor på ämnet.

Utöver de diamantslipskivor som visas i videon finns ytterligare tre diamantslipskivor; DC-200 Diamond Wheel Coarse, DF-200 Diamond Weel Fine och DE-200 Diamond Wheel Extra Fine. De passar Tormek T-4 och äldre maskinmodeller med en slipskiva om 200 mm diameter.

DIAMANTSLIPSKIVORNAS UPPBYGGNAD

Tormeks diamantslipskivor är uppbyggda av en precisionsbearbetad stålstomme. Stommen är belagd med ett skikt av diamantkorn som förankrats med nickel på elektrolytisk väg.

Diamantskivorna har även diamantbeläggning på utsidan. Det gör det möjligt att slipa på den platta sidan av slipskivan med MB-102 Multifäste, vilket ger en helt plan slipfas.

ANVÄND LÅGT SLIPTRYCK

Nya diamantskivor är känsliga för hög belastning då kornen är mycket skarpa. Slipa därför med ett mycket lågt sliptryck i början. Du kommer märka att skivan har en förhållandevis hög avverkning de första slipningarna och ger en grövre slipyta än normalt.

Efter en tids användning uppnår diamantskivan sina normala egenskaper. När du slipar med diamant ska du alltid använda ett lägre sliptryck än vid slipning med slipsten. Om du är osäker, börja med ett lågt sliptryck och öka gradvis.

Diamant och CBN – vad är skillnaden?

Syntetisk diamant är idealiskt vid verktygsslipning och används vid tillverkning av brynen när högsta prestanda är och livslängd är prioriterat. CBN eller Kubisk bornitrid klassas som världens näst hårdaste slipmaterial enligt Knoop-skalan. Diamantkornen är hårdare och behåller skäregenskaperna bättre jämfört med CBN, vilket innebär att det går snabbare att slipa med diamant.

CBN lämpar sig bättre vid slipning med en traditionell bänkslipmaskin. Det höga varvtalet genererar värme, som i sin tur skulle bryta ner diamantkornen. Med Tormekmetoden, där vi slipar med ett lågt varvtal (90–120 rpm), kan vi istället erbjuda möjligheten att slipa med världens hårdaste material, diamant, då ingen kritisk värme alstras. Att slipa med lågt varvtal är alltid en fördel, eftersom dina verktyg heller inte riskerar att överhettas.

Diagrammet visar olika typer av material och dess hårdhet enligt Knoop-skalan.

Diagrammet visar hur diamantens hårdhet minskar vid hög temperatur.

Nya möjligheter med diamantslipskiva

Diamantens egenskaper ger en konstant slipförmåga och en slipskiva som alltid har en fullstor diameter och håller sig plan. Det kan vara till stor nytta om du ofta slipar samma verktyg, då det både förenklar inställning och slipning. Våra diamantslipskivor har även ett diamantskikt på utsidan, vilket ger möjligheten att slipa en helt plan slipfas med MB-102 Multifäste.

Du kan utan problem alternera mellan att slipa med slipsten och diamantskiva. Partiklarna från slipskivorna sjunker till botten tack vare sin vikt. Du kan alltså inte skada din diamantskiva om det finns stenpartiklar i vattenlådan och vice versa.

Hur länge håller en diamantslipskiva?

Diamantskivans livslängd påverkas av flera utomstående faktorer, exempelvis hur ofta du slipar, ditt sliptryck och om du formar om dina verktyg ofta. Det gör att vi inte kan ge våra diamantskivor en exakt livslängd, men vi vet flera professionella yrkesmän som använt våra diamantskivor i sin verkstad i över ett år utan märkbart slitage. Jämfört med CBN så har våra diamantslipskivor en längre livslängd. Detta tack vare att diamanten är klart hårdare och står emot nötning mycket längre.

Hur du tar hand om din diamantslipskiva påverkar också livslängden. Vi rekommenderar att alltid slipa med vatten där det är möjligt, eftersom det förlänger slipskivans livslängd. När du slipar med vatten, kom ihåg att alltid använda ACC-150 Rostskyddskoncentrat för att motverka rost på din slipskiva.

ACC-150 Rostskyddskoncentrat motverkar rost

Vi rekommenderar att alltid använda vatten vid slipning med diamantskiva, eftersom våtslipning både förlänger skivans livslängd och ger en något finare slipyta. Det är dock även möjligt att slipa torrt.

När slipbeläggningen nöts av slipspånen från ditt verktyg uppstår porer i nickelbeläggningen in till stålstommen vilket gör att stålet exponeras. Använd därför alltid ACC-150 Rostskyddskoncentrat i vattnet vid våtslipning för att förhindra rost på slipskivan, och till viss mån även dina verktyg. Tillsätt 10 ml koncentrat till 250 ml vatten (~4 %). Varje diamantslipskiva levereras med en burk om 150 ml rostskyddskoncentrat.

Om du vill spara blandningen över natten, kom ihåg att sänka vattenlådan för att undvika missfärgningar på diamantskivan. Så länge det finns vatten kvar i vattenlådan bibehåller koncentratet sina egenskaper.

Notera att ACC-150 Rostskyddskoncentrat inte innehåller antimögelmedel. Var därför uppmärksam så att biologiska partiklar inte finns kvar i vattenlådan om du vill spara din blandning. Det är också bra att låta diamantskivan rinna av efter användning.

Nu ännu mer multi

MB-102 Multifäste

Slipa en plan slipfas eller konvertera horisontalfästena till vertikala

Till produkten
thumbnail MB-102 Multifäste

ACC-150 Rostskyddskoncentrat

Skyddar diamantslipskivor från rost

Till produkten
thumbnail ACC-150 Rostskyddskoncentrat