Välkommen till Tormek

Baserat på var du befinner dig föreslår vi följande språk

Du kan ändra detta när som helst

Tormek

Kamerabevakning

Tormeks policy för kameraövervakning

Ändamål och intresseavvägning för kameraövervakning

Tormek övervakar butik, museum och utställningslokal i syfte att förhindra, avslöja och utreda stöld eller förstörelse. Tormeks bedömning är att det är berättigat utifrån den affärsverksamhet som bedrivs och de värden som förvaras i de ovan angivna lokalerna och att detta ändamål väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Kameraövervakningens avgränsning

Inga andra lokaler än butik, museum och utställningslokal övervakas. Ingen in eller utpassage för medarbetare registreras. Ingen ljudupptagning sker.

Materialets lagring

Övervakningen är aktiv dygnet runt och materialet lagras på egna, lokala servrar i högst en månad. Insamlat material delas inte med någon annan person eller aktör i annat fall än när misstänkt brott skett. Materialet är tillgänglig enbart för VD, IT-ansvarig och Personuppgiftsansvarig.

Registrerades rättigheter

Som bevakad kan du utöva rätten att få tillgång till eller få dina personuppgifter raderade genom att kontakta någon av nedanstående ansvariga. Om tvist eller annan oenighet uppstår kan den registrerade klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten IMY www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Informationens tillgänglighet

Denna information finns uppsatt i lokalen samt tillgänglig på www.tormek.com/kamerabevakning. Medarbetare på Tormek har även tillgång till informationen i den digitala medarbetarhandboken.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Pontus Gyllby
IT-ansvarig: Juhani Tahvanainen
VD: Samuel Stenhem

Tormek AB
Torphyttevägen 40
711 34 Lindesberg
Växel: 0581-147 90
E-post: info@tormek.se

Senast uppdaterad: 2023.05.22