Välkommen till Tormek

Baserat på var du befinner dig föreslår vi följande språk

Du kan ändra detta när som helst

Tormek

Träsnideriverktyg

Vassa verktyg ger rena skär

sLIPA DELIKATA VERKTYG MED HÖGSTA PRECISION

Träsnideriverktyg är ofta särskilt delikata, och kräver en väldigt precis slipning för att inte riskera att förstöras. Tormeks våtslipsystem med exakta jigginställningar ger det bästa resultatet. Många gånger räcker det att bryna verktyget på brynskivan för att återfå rakbladsskärpa.

  • Träsnideriverktyg är ofta delikata - många gånger räcker det att bara brya. Använd aldrig en torrslipande bänkslip eller bandslip!
  • Använd generellt mindre sliptryck på verktyg med välvda eggar som har en mindre kontaktyta mot slipskivan.
  • Se till att ha bra belysing, du måste kunna se ljuslinjen tydligt.
  • Bryningen är extremt viktig för att få rena skär.

Tormeks slipskola - täljkniv och snideriverktyg

Lär dig slipa täljkniven och diverese snideriverktyg i vår slipskola med Mattias och Sébastien från Tormek. Vi går igenom bildhuggarjärn, böjd skölp och getfot. Under programmet svarar vi på tittarnas frågor och ger våra bästa tips och tricks på hur du får tillbaka skärpan på dina verktyg.

Teknik för bildhuggarskölpar och getfötter

Tekniken för slipning av bildhuggarskölpar och getfötter skiljer sig från tekniken för andra eggverktyg så som hyveljärn och stämjärn med en rak egg – stålet är tunnare och eggvinkeln mindre, vilket gör dem mer delikata att slipa. Många gånger kan det vara tillräckligt att bryna verktygen för att få en skarp egg igen.

Eftersom skölpar ofta har en välvd egg sker slipningen på en liten och konvex yta, där ytan som är i kontakt med slipskivan är väldigt liten. Det innebär att sliptrycket lätt kan bli för högt, även om du trycker med måttlig kraft på verktyget.

Om du slipar mer än nödvändigt på en plan slipfas, t.ex. ett hyveljärn, spelar det ingen roll, men om du slipar för mycket på en punkt på en böjd egg, ändras formen på eggen och den måste slipas om. Detsamma gäller för getfötter – slipar man för mycket på ena sidan betyder det att hela eggen måste slipas om.

Fråga dig därför först om du behöver slipa verktyget eller om du ska gå direkt till bryningen på läderbrynskivan. Denna frågeställning är speciellt viktig när det gäller små och känsliga verktyg med en liten egg. Om du slipar sådana verktyg för mycket på en punkt kan eggen lätt få en grop eller bli ojämn.

Grundrekommendationen är därför att inte slipa små och känsliga verktyg som har blivit litet slöa, utan att istället bryna dem på brynskivan med hjälp av Tormeks slipjiggar och PA-70 Brynpasta. Slipning på slipskivan behövs dock vid följande fall:

  • Eggen har blivit för slö för att bryningen ska ta.
  • Du behöver förändra formen på eggen, t.ex. eggplanvinkeln.
  • Du behöver ändra eggvinkeln.
  • Eggen har blivit skadad.

Slipningen

Slipningen kan antingen göras på fri hand eller med slipjiggar. Att använda slipjiggar underlättar och ger dig bättre resultat – du kan koncentrera dig på var eggen är i kontakt med slipskivan utan att behöva tänka på eggvinkel eller verktygets position, eftersom detta kontrolleras av slipjiggen. Innan du slipar eggen vass, börja med att slipa den till dess rätta form om det behövs.

Bra belysning är viktigt vid alla sliparbeten, men är ett krav när man slipar bildhuggarskölpar och getfötter, eftersom du hela tiden måste kunna se ljuslinjen tydligt. Använd en lampa med justerbar arm och ställ den nära maskinen.

Bildhuggarskölpar och getfötter har vad man kallar ”­vingar”. Dessa lutar mer eller mindre framåt när slipfasen ligger an mot träet. Denna vinkel är avgörande för hur verktyget skär i träet. Den bör vara ca 20° för att vingarna och mitten på verktyget ska arbeta på bästa sätt och ge ett rent skär i träet. Den här rekommendationen är oberoende av eggvinkeln.

VIKTIGT: Torrslipning av bildhuggarverktyg på snabbroterande slipskivor och bandslipmaskiner rekommenderas inte! Dessa slipar för aggressivt, vilket gör det omöjligt att kontrollera slipningen. Friktionsvärmen förstör även härdningen på den tunna eggen.

Bryning av bildhuggarverktyg

Efter slipningen bryns slipfasen för att få så fin yta som möjligt. Graden på insidan måste också brynas bort. Utsidan kan brynas på fri hand med ett finkornigt bryne eller med hjälp av jiggar mot en roterande filtskiva eller läderbrynskiva. Den välvda insidan bryns på fri hand med LA-120 Profilerad läderbrynskiva.

Bryningen är mycket viktig, då en finare yta på slipfasen och insidan gör att verktyget skär lättare och håller skärpan längre. Snittytan på träet blir också slätare med ett väl brynt verktyg.

Det är en fördel att använda jiggarna vid bryning. Du får då exakt samma bryningsvinkel som slipvinkel och eggen får exakt samma rörelsemönster mot brynskivan som vid slipningen. Vidare kan du testa skärpan på en träbit och sedan – om nödvändigt – gå tillbaka och fortsätta bryningen med exakt samma läge på verktyget mot brynskivan.

Avrundning av spetsen

Tormeks läderbrynskiva fungerar på samma sätt som en bit läder limmat på en träbit. Om eggen studeras med lupp ser man att den allra yttersta spetsen är något avrundad eftersom lädret inte är så plant som ett bryne. När man använder en jigg vid bryningen, är denna avrundning försumbar och har ingen negativ inverkan på verktygets skäregenskaper. Tvärtemot, det är mer sannolikt att denna mikroskopiska avrundning förstärker den känsliga allra yttersta spetsen på eggen.

Teoretiskt kan man säga att en egg som brynts mot ett hårt bryne skulle vara vassare. Men detta gäller bara innan man börjar arbeta med verktyget. Så snart som eggen tränger in i träet påverkas den tunna spetsen av träets fibrer och blir avrundad, samt kan bli böjd. Detta på grund av att den yttersta spetsen, som kan ha en så liten eggvinkel som 20°, är extremt känslig på dessa verktyg. Vad som i praktiken avgör hur vasst ett verktyg är, samt hur länge skärpan håller, är hur verktyget fungerar efter några skär i träet.

SVM-00 Hållare för små knivar

Slipa dina allra minsta knivar

Till produkten
thumbnail SVM-00 Hållare för små knivar

SVD-186 R Jigg för skölpar

Slipa dina skölpar och mycket mer

Till produkten
thumbnail SVD-186 R Jigg för skölpar